Ledelse og ejere

Skandia startede virksomhed i Danmark i 1998 og har siden 2012 været en del af den Nordiske Skandia koncern.

Ledelse

Direktionen udgør den øverste ledelse i Skandia Danmark. Sammen med den øvrige ledergruppe varetager de driften og udviklingen af den danske Skandia virksomhed.

Bestyrelse

Skandias bestyrelse ledes af bestyrelsesformand Marek Rydén. Bestyrelsen består af 6 personer samt 3 medarbejdervalgte repræsentanter.
 

Ejere

Skandia Danmark er ejet af det svenske, kundeejede Skandia Liv, som er en af de førende virksomheder inden for opsparing og forsikring i Norden.