Om Skandia

Skandia i Danmark er en del af Skandia-koncernen, som er en af Sveriges største kundeejede virksomheder inden for langsigtet opsparing, personforsikring og bank. Vi har givet mennesker økonomisk tryghed i 160 år og har en stærk tradition for innovation, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet.

Vi skaber værdi for vores kunder med innovative løsninger inden for forebyggelse, sundhed og langsigtet opsparing, og vi gør det lettere for vores kunder at træffe de rigtige beslutninger om deres økonomi. Skandia er i dag 2.500 medarbejdere og forvalter godt 450 milliarder kroner for vores 2 millioner kunder i Danmark og Sverige.

I Danmark tilbyder Skandia innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejderne i danske virksomheder. Vi har fokus på at skabe værdi for vores kunder hver dag, for vores holdning er, at pension ikke kun handler om engang i fremtiden, men om livet lige nu. For et godt liv er ikke kun det liv, der kommer, men det liv vi lever – lige nu.

Vores struktur

Se, hvordan vi er organiseret i Skandia Danmark.

Salg og kvalificeret rådgivning

Skandia samarbejder med en række virksomheder om rådgivning og salg af vores produkter.

Skandias historie

Skandia startede virksomhed i Danmark i 1998, men Skandias historie går mere end 150 år tilbage.

Selskaber og CVR-numre

Skandia Danmark består af forskellige juridiske enheder. Få et overblik over Skandias selskaber og CVR-numre.